Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Viburnum lantana L. - kalina tušalaj v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Dipsacales - Štětkotvaré
  • Čeleď: Caprifoliaceae - Zimolezovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kalina tušalaj je teplomilný keř vyskytující se souvisle od západní Evropy přes střední, jižní a východní Evropu do Anatolie a na Kavkaz. Disjunktivně se vyskytuje také při jižním pobřeží Kaspického moře a ojediněle v severní Africe. Jedná se o světlomilnou dřevinu světlých mezofilních a subxerofilních lesů, lesostepí, křovinatých strání a lesních plášťů. Dává přednost neutrálním až slabě zásaditým podkladům a na našem území leží její původní rozšíření v Českém středohoří, Poohří a na jižní Moravě. Na Vysočinu zasahují původní výskyty jen okrajově v údolí Rokytné u Biskupic (Šmarda 2001 NDOP) a na zřícenině hradu Rabštejn u Dukovan (Ondráčková 1968 ZMT, Čech 2007 herb. Čech). Ostatní floristická data udávají pouze výsadby v sídlech, nebo zplanělé rostliny. Kalina tušalaj zasahuje na Vysočinu pouze okrajově a vzácně a podpora jejích populací spočívá především v zachování anebo rozvoji lesostepních nebo plášťových formací v místě jejího výskytu. Ohrožena může být především nevhodnými a necitlivými lesnickými zásahy anebo zastíněním stanoviště nevhodným zalesněním nebo sukcesí dřevin.
Mapa výskytu - kalina tušalaj - Viburnum lantana

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Viburnum lantana L. - kalina tušalaj v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.