Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dianthus pontederae A. Kern. - hvozdík pontederův v Kraji Vysočina

Hvozdík Pontederův (Dianthus pentederae), Hrotovice ([TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Hvozdík Pontederův (Dianthus pentederae), Hrotovice ([TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hvozdík Pontederův je evropský druh s rozšířením omezeným na části Balkánu a jv. Evropy odkud se táhne přes Dolní Rakousy na Moravu. Doprovází skalní stepi, lesostepi a suché pastviny, většinou na minerálně bohatších půdách. Kromě jižní a střední Moravy se u nás vyskytuje zavlečen v Českém středohoří a na Třeboňsku. Na Vysočinu přesahuje z panonského termofytika do její jihovýchodní části. Početné množství lokalit je známo zejména z údolí Jihlavy mezi Mohelnem a Dukovany. Ojedinělý výskyt pochází ze suché stráňky na okraji lesa severovýchodně obce Březník nad údolím Chvojnice (Ekrt 2013 MJ). Exklávní výskyt druhu na suchém trávníku u železniční trati u Okříšek (Ekrt & Ekrtová 2015 MJ) lze pravděpodobně považovat za druhotný a souvisí se vzácným šířením Dianthus pontedere podél železničních tratí. Ohrožení druhu spočívá především ve ztrátě světlých stanovišť v důsledku sukcese dřevin na skalních stepích, případně silné eutrofizace splachy ze zemědělských kultur. Negativní roli mohou hrát také nevhodné lesnické zásahy v původně lesostepních porostech (převody na zapojené borové kultury aj.). Aktuálně je druh v údolí Jihlavy v okolí Mohelna a Dukovan stále relativně hojný a má zde poměrně početné populace.
Mapa výskytu - hvozdík pontederův - Dianthus pontederae

Lokality

Hvozdík Pontederův (Dianthus pentederae), Hrotovice ([TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Hvozdík Pontederův (Dianthus pentederae), Hrotovice ([TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Hvozdík Pontederův (Dianthus pentederae), Hrotovice ([TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Hvozdík Pontederův (Dianthus pentederae), Hrotovice ([TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dianthus pontederae A. Kern. - hvozdík pontederův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.