Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Streptopus amplexifolius (L.) DC. - čípek objímavý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Convallariaceae - Konvalinkovité

Ochrana a ohrožení

 • C2t = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Čípek objímavý zaujímá disjunktní areál v horách střední, jihozápadní, východní Evropy a východní Asie. Roste také v Severní Americe a dosahuje až na jih Grónska. Ve střední Evropě se jedná o rostlinu typickou pro horské lesy, vysokobylinné nivy a další subalpinské rostlinné formace. Na našem území je vázán téměř výhradně na pohraniční pohoří, pouze vzácně až ojediněle se vyskytuje ve výše položených oblastech ve vnitrozemí a to zejména v oblasti Žďárských vrchů (Štěpánková in Kaplan et al. 2017a). Do středních poloh sestupuje výjimečně v místech výrazných inverzí a v těsném kontaktu s vyššími hraničními pohořími. Na Vysočinu druh zasahuje zejména do oblasti Žďárských vrchů, které představují nejvýznamnější oblast výskytu čípku objímavého ve vnitrozemí České republiky. Druh zde rostl v lesích především v návaznosti na údolí potoků a pramenišť. Na základě dostupných floristických dat je zřejmé, že výrazně ustoupil a dnes je zde vzácným druhem. Kromě výše zmíněného území byl čípek objímavý nalezen recentně na Bohdalovsku v olšině na okraji lesního komplexu nedaleko obce Rudolec (Ekrt 2011 MJ). Ojedinělý historický nález druhu pochází také z Jihlavských vrchů, z lískového křoví mezi Řásnou a Řídelovem (Diener 1958). Na ústupu čípku objímavého ve Žďárských vrších lze velmi dobře demonstrovat devastaci lesního prostředí vyšších poloh holosečným lesním hospodařením s preferencí smrkových monokultur, často spojeným s odvodněním lesních pramenišť a údolí drobných toků. Ochrana současných populací by se měla soustředit na přírodě blízké hospodaření v lesích s vyloučením zásahů do vodního režimu v lesních údolích a na prameništích.
 • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - čípek objímavý - Streptopus amplexifolius

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Streptopus amplexifolius (L.) DC. - čípek objímavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.