Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Draba nemorosa L. - chudina hajní v Kraji Vysočina

Chudina hajní (Draba nemorosa), Velké Meziříčí [ZR], 2.5.2013, foto Josef Komárek
Chudina hajní (Draba nemorosa), Velké Meziříčí [ZR], 2.5.2013, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Druh s cirkumpolárním areálem se v ČR přirozeně vyskytuje pouze na j. Moravě, kudy prochází západní hranice areálu druhu. Roste v suchých trávnících a na okrajích světlých borových lesů na lehčích půdách, nejvíce na písčinách v okolí Hodonína. Výskyty na Vysočině jsou sekundárního charakteru. V roce 1997 nalezl F. Lysák chudinu hajní na sv. okraji Velkého Meziříčí (Lysák 1997 MJ). Chudina zde vcelku hojně roste v narušovaných fragmentech suchých trávníků v okolí dálnice, místních komunikací, zahrádkářské kolonie a železniční trati na písčitých půdách, vzniklých rozpadem syenitu (Lysák 2003a). Druh byl dále nalezen ve vegetaci jarních efemer v okolí železniční trati u Vladislavi (Čech 2014 herb. Čech). Konkurenčně slabé jednoleté rostlině vyhovuje pravidelná drobná disturbance stanovišť, ohrožena je naopak jejich sukcesí a zarůstáním.
Mapa výskytu - chudina hajní - Draba nemorosa
Chudina hajní (Draba nemorosa), Velké Meziříčí [ZR], 2.5.2013, foto Josef Komárek
Chudina hajní (Draba nemorosa), Velké Meziříčí [ZR], 2.5.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Draba nemorosa L. - chudina hajní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 1. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.