Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe - bažanka vejčitá v Kraji Vysočina

Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), PR Dukovanský mlýn [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek
Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), PR Dukovanský mlýn [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Euphorbiaceae - Pryšcovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Bažanka vejčitá je typickým široce rozšířeným evropským druhem, který chybí pouze v severní a nejjižnější Evropě. V České republice je velmi vzácná a vázaná na nejteplejší oblasti v Českém středohoří a na jižní Moravě. Roste v teplomilných doubravách a v jejich lemech na mírně suchých, humózních bazických až neutrálních půdách. Na Vysočinu zasahuje v oblasti Mohelna, Dukovan a Lhánic (např. Ondráčková 1976 ZMT, Čech & Komárek 2010 NDOP).
Mapa výskytu - bažanka vejčitá - Mercurialis ovata

Lokality

Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), PR Dukovanský mlýn [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek
Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), PR Dukovanský mlýn [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek
Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), PR Dukovanský mlýn [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek
Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), PR Dukovanský mlýn [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe - bažanka vejčitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.