Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melica transsilvanica Schur - strdivka sedmihradská v Kraji Vysočina

Strdivka sedmihradská pravá (Melica transsilvanica), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Strdivka sedmihradská pravá (Melica transsilvanica), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

V ČR pouze M. t. subsp. transsilvanica.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Strdivka sedmihradská má euro-asijský kontinentálně laděný areál, který sahá přibližně od střední Evropy po Ural a disjunktivně i do střední Asie. Doprovází suché skalnaté a kamenité výslunné stráně, meze a lesní lemy. V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně v českém i moravském termofytiku. Do navazujících části mezofytika vyznívá údolími řek a potoků. Tento trend je dobře patrný na Vysočině, kde je výskyt Melica transsilvanica soustředěn do oblasti praebohemika a táhne se údolími Jihlavy až k městu Jihlava a údolím Oslavy až do Velkého Meziříčí. Početná skupina lokalit je na Svratecku kolem údolí Svratky a jejích přítoků. Na jižním okraji Vysočiny se strdivka sedmihradská vyskytuje v údolí Želetavky a Bihanky. Z údolí Moravské Dyje existuje jediný historický údaj od Panenské Rozsíčky (Ambrož 1925), dá se však předpokládat, že druh se zde mohl vzácně vyskytovat níže po toku. Historické údaje však chybí a do současnosti se zde výskyt druhu nedochoval. Ze západní, české části Vysočiny pochází údaje o výskytu M. transsilvanica pouze z údolí Želivky u Píště (Švarc 1974 MJ) a recentně od Vojslavic (např. Čech 2005 herb. Čech). Podobně jako jiné druhy vázané na výslunné kamenité a skalnaté stráně je strdivka sedmihradská ohrožená zejména sukcesí dřevin. Ustupuje i v případě silné ruderalizace a zapojení porostu suchých trávníků. Ochrana populací druhu spočívá zejména v aktivní ochraně stepní a lesostepní vegetace na hranách a svazích údolí pravidelným odstraňováním dřevin a pastvou. Druh se při obnově vhodných podmínek velmi dobře šíří a obnovuje své populace.
Mapa výskytu - strdivka sedmihradská - Melica transsilvanica

Lokality

Strdivka sedmihradská pravá (Melica transsilvanica), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Strdivka sedmihradská pravá (Melica transsilvanica), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Melica transsilvanica Schur - strdivka sedmihradská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.