Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ranunculus sardous Crantz - pryskyřník sardinský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Poddruhy v rámci druhu nerozlišovány. Na Vysočině však zřejmě pouze R. s. subsp. sardous.

Ochrana a ohrožení

  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál pryskyřníku sardinského zaujímá většinu Evropy včetně britských ostrovů a Skandinávie, směrem na východ zasahuje na Ukrajinu, Krym a do Gruzie a na jihu roste ve Středomoří včetně s. Afriky. Tento jednoletý druh vlhčích obnažených půd se v ČR vyskytuje velmi roztroušeně v termofytiku a v teplejších polohách mezofytika. Z Vysočiny existuje pouze několik historických údajů. Na Havlíčkobrodsku byl zaznamenán u České Bělé (Štefánek 1961) a na poli u Skály (Kobrle 1944–1945). Bez bližší lokalizace se o něm zmiňuje M. Nováček z okolí Kamenice nad Lipou (Nováček 1951). Naposledy nalezl tento druh J. Jirásek v roce 1993 na obnaženém dně Libohájského rybníka u Chotěboře (Hadač, Jirásek & Bureš 1994), kam se asi dostal s krmným obilím (Jirásek in verb.). Pryskyřník sardinský roste na otevřených vlhkých místech v sešlapem narušovaných pastvinách, okrajích polí a také na obnažených dnech rybníků, obvykle na hlinito-písčitých půdách. V regionu byl i minulosti velmi vzácný a většinou asi jen dočasně zavlékaný s osivem či krmivem.
Mapa výskytu - pryskyřník sardinský - Ranunculus sardous

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ranunculus sardous Crantz - pryskyřník sardinský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.