Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aphanes australis Rydb. - nepatrnec drobnoplodý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Nepatrnec drobnoplodý je typický evropský subatlanský druh. Jedná se o jednoletou rostlinu písčin, písčitých polí, skalních svahů na chudých spíše silikátových podkladech. V České republice je vzácný, patrně s největší koncentrací lokalit na Třeboňsku. Zatímco na ostatních lokalitách v ČR druh již vymizel, na Třeboňsku se velmi vzácně vyskytuje dodnes (Lepší in Lepší et al. 2013). Je zde na hranici svého souvislého areálu vyznívajícího ze západní části Evropy. Na Vysočině existují pouze dva historické literární údaje od Baštínova u Havlíčkova Brodu (Holub in Slavík 1995) a písčitých náplavů pod rybníkem Váberák sz. od Svatavy (Židová 1975).
Mapa výskytu - nepatrnec drobnoplodý - Aphanes australis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aphanes australis Rydb. - nepatrnec drobnoplodý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.