Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cirsium acaulon (L.) Scop. - pcháč bezlodyžný v Kraji Vysočina

Pcháč bezlodyžný pravý (Cirsium acaulon), Číchov, PP Jalovec [TR], 6.9.2005, foto Luděk Čech
Pcháč bezlodyžný pravý (Cirsium acaulon), Číchov, PP Jalovec [TR], 6.9.2005, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

V území pouze Cirsium acaulon subsp. acaulon.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pcháč bezlodyžný je suchomilný druh se subatlantským areálem rozšíření, který přesahuje jihovýchodním směrem až na Balkán. V ČR je druh vcelku hojně rozšířen v z., s. a v. části Čech, v j. Čechách je velmi vzácný. Na Moravu zasahuje v prostoru Boskovické brázdy; hojnější je pouze v Bílých Karpatech. Recentní výskyt pcháče bezlodyžného na Vysočině je omezen pouze na několik menších území. U Ledče nad Sázavou a Zdeslavic se druh vyskytuje (resp. ještě nedávno se vyskytoval) na vložkách krystalických vápenců. Řada populací se nachází v s. části Havlíčkobrodska, kde roste na suchých výslunných stráních na opukovém podloží tzv. Dlouhé meze v podhůří Železných hor. Pás lokalit pcháče bezlodyžného se zde táhne od Chuchle až po Radostín u Velkého Dářka na z. okraji Žďárských vrchů. Izolovaná skupina lokalit se také nalézá v údolí Jihlavy s. od Okříšek, kde druh roste na krystalických vápencích u Číchova; populace v širším okolí Brtnice však již zřejmě zanikly (naposledy Růžička 1967 MJ). Ojedinělý historický údaj existuje z okolí Černovic (Bubák in Čábera 1969) a v druhé polovině 19. století byl pcháč bezlodyžný sbírán v okolí Šlapanova (Stránský 1866 a 1874 MJ). Druh roste v různých typech suchých trávníků, na opukovém podloží v širokolistých suchých trávnících sv. Bromion erecti. Některé populace se nacházejí ve zvláště chráněných územích (PP Chuchelská stráň, PP Jalovec), kde je zajišťována odpovídající péče. Jednotlivé lokality jsou ohroženy především zarůstáním z důvodů absence tradiční péče (pastva, kosení) a postupující eutrofizace. Určité riziko představuje i genetická eroze při křížení s jinými druhy pcháčů, především s p. zelinným.
Mapa výskytu - pcháč bezlodyžný - Cirsium acaulon

Lokality

Pcháč bezlodyžný pravý (Cirsium acaulon), Číchov, PP Jalovec [TR], 6.9.2005, foto Luděk Čech
Pcháč bezlodyžný pravý (Cirsium acaulon), Číchov, PP Jalovec [TR], 6.9.2005, foto Luděk Čech
Pcháč bezlodyžný pravý (Cirsium acaulon), Číchov, PP Jalovec [TR], 11.9.2013, foto Josef Komárek
Pcháč bezlodyžný pravý (Cirsium acaulon), Číchov, PP Jalovec [TR], 11.9.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cirsium acaulon (L.) Scop. - pcháč bezlodyžný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.