Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Corallorhiza trifida Châtel. - korálice trojklaná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Korálice trojklanná je drobná, nenápadná orchidej s širokým cirkumtemperátním až suboreálním areálem. V České republice se jedná o vzácný, ostrůvkovitě rozšířený taxon s těžištěm výskytu v horských oblastech. Lokality v nižších polohách jsou ojedinělé. Korálice roste ve vlhkých humózních lesích, v nižších polohách na výrazně stinných stanovištích, v horách i na zcela osluněných plochách horských vrchovišť. Na Vysočině se vyskytovala roztroušeně ve většině výše položených oblastí s výjimkou vrcholové části Jihlavských vrchů. Většina údajů pochází z 19. a první poloviny 20. století. Naposledy byla korálice nalezena v roce 1990 během floristického kurzu České botanické společnosti (Faltys 1990 FK Hlinsko in NDOP). Bylo to v olšině u rybníka Januš na pomezí Žďárských vrchů a Železných hor, v blízkosti dnešní severní hranice Kraje Vysočina. Ústup druhu velmi dobře reflektuje zásadní změny v lesním hospodaření, zejména rozsáhlé odvodnění lesů a intenzivní monokulturní holosečné hospodaření.

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Corallorhiza trifida Châtel. - korálice trojklaná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.