Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rosa micrantha Borrer ex Sm. - růže malokvětá v Kraji Vysočina

Růže malokvětá (Rosa micrantha), NPR Mohelenská hadcová step, plodící [TR], 21.9.2016, foto Josef Komárek
Růže malokvětá (Rosa micrantha), NPR Mohelenská hadcová step, plodící [TR], 21.9.2016, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Růže malokvětá roste v z. a střední Evropě, dále ve Středomoří včetně sz. Afriky, hranice rozšíření směrem na východ není zcela jasná. V ČR se vyskytuje dosti vzácně v nejteplejších částech Čech a Moravy, hojnější je v Českém středohoří a v okolí Brna a Znojma. Vzrůstný teplomilný keř roste na výslunných suchých stanovištích, obvykle na bazických substrátech. Růže malokvětá se na Vysočině vyskytuje v nejteplejších částech Třebíčska ve výrazných údolích Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Větší populace se nachází v širším okolí Mohelenské hadcové stepi (např. Paulič & Čech 2011 in Grulich 2014, not. Čech & Komárek 2016). Roztroušené výskyty druhu byly zaznamenány také na výslunných stráních v údolí Rokytné u Přešovic a Rouchovanky u Hrotovic (Grulich 2011 in Grulich 2014) a Rouchovan (Kaplan 2011 in Grulich 2014). Ojedinělé nálezy pochází také z údolí Oslavy (např. Ekrt et al. 2014). Historicky je druh uváděn také z blízkého okolí Třebíče (Hruby 1923). Růže malokvětá vyhledává výslunná stepní a lesostepní stanoviště, která jsou ohrožena postupným zarůstáním křovinami a zapojováním lesních porostů. Při ochranářských zásazích na těchto stanovištích je žádoucí perspektivní jedince r. malokvěté zachovávat a vytvářet jim potřebné světliny.
Mapa výskytu - růže malokvětá - Rosa micrantha
Růže malokvětá (Rosa micrantha), NPR Mohelenská hadcová step, plodící [TR], 21.9.2016, foto Josef Komárek
Růže malokvětá (Rosa micrantha), NPR Mohelenská hadcová step, plodící [TR], 21.9.2016, foto Josef Komárek
Růže malokvětá (Rosa micrantha), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 21.6.2012, foto Josef Komárek
Růže malokvětá (Rosa micrantha), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 21.6.2012, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Rosa micrantha Borrer ex Sm. - růže malokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.