Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Atriplex rosea L. - lebeda růžová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Chenopodiaceae - Merlíkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Lebeda růžová byla přirozeně rozšířená v jižní a jihovýchodní Evropě, severní Africe a jihozápadní Asii. Jako archeofyt se rozšířila i do střední Evropy a nakonec i na další kontinenty. V České republice rostla roztroušeně v teplejších polohách, ale do současnosti silně ustoupila a nyní je řazena mezi kriticky ohrožené rostliny. Vyhovují ji vysýchavé, vápnité i mírně zasolené substráty ruderálních míst v teplejších polohách. Dříve rostla zejména u venkovských sídlišť, nyní je nalézána i v areálech průmyslových podniků, na nádražích, navážkách zeminy a skládkách. K území Vysočiny se vztahují historické údaje od Nového Města na Moravě (Hruby 1904) a z více míst na Třebíčsku, např. z Třebíče (Picbauer 1906), Náměště nad Oslavou (Roemer 1855) či Bohušic u Moravských Budějovic (Güttler 1927 ZMT).
Mapa výskytu - lebeda růžová - Atriplex rosea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Atriplex rosea L. - lebeda růžová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.