Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hypericum humifusum L. - třezalka rozprostřená v Kraji Vysočina

Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), Bohumilice u Kožlí [HB], 16.6.2011, foto Josef Komárek
Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), Bohumilice u Kožlí [HB], 16.6.2011, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Hypericaceae - Třezalkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Třezalka rozprostřená je příkladem subatlantského druhu s areálem v západní, střední a jižní Evropě, který na severu okrajově zasahuje do j. Skandinávie. V ČR se vyskytuje velmi roztroušeně na vlhčích a kyselých půdách v mezofytiku a vzácně v oreofytiku a českém termofytiku. Na j. Moravě taxon v podstatě chybí. Na Vysočině roste třezalka rozprostřená především v její s. části, nejvíce lokalit se nachází na Havlíčkobrodsku a v přilehlých částech Pelhřimovska a Žďárska. Na ostatním území regionu jsou pouze ojedinělé lokality a v teplejších a sušších oblastech s. Havlíčkobrodska a Třebíčska chybí úplně. Vyskytuje se na vlhčích místech s nezapojeným drnem, které často bývají nějakým způsobem povrchově narušovány. Jejím typickým stanovištěm jsou především vlhčiny na travnatých lesních cestách a jejich okrajích, roste také v příkopech a vyjetých kolejích ve vlhčích loukách, na skládkách dřeva, v písnících, zemnících a na podobných místech. Obvykle drobné a nenápadné rostliny lze snadno přehlédnout a znalosti o rozšíření druhu na Vysočině tak zdaleka nejsou úplné. Za možné ohrožení lze považovat např. rekonstrukce, zpevňování a odvodňování lesních cest a také přirozené sukcesní pochody rychle měnící charakter většiny krátkodobých stanovišť tohoto druhu.
Mapa výskytu - třezalka rozprostřená - Hypericum humifusum

Lokality

Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), Bohumilice u Kožlí [HB], 16.6.2011, foto Josef Komárek
Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), Bohumilice u Kožlí [HB], 16.6.2011, foto Josef Komárek
Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), Račín u Polničky [ZR], 1.9.2015, foto Josef Komárek
Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), Račín u Polničky [ZR], 1.9.2015, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hypericum humifusum L. - třezalka rozprostřená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.