Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dentaria enneaphyllos L. - kyčelnice devítilistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kyčelnice devítilistá je endemitem středoevropských a jihoevropských pohoří a jejich přilehlých území. Vyskytuje se v jarním aspektu květnatých bučin a jedlobučin na mírně bazických až mírně kyselých podkladech s přítomností humózních, vlhkých, živinami bohatých půd. V České republice leží těžiště rozšíření v sudetských pohořích a v Beskydech, jinde se vyskytuje spíše řídce a ostrůvkovitě ve vazbě na vlhčí humóznější lesy. Také na Vysočině nemá rozšíření výrazný geografický trend. Vyskytuje se ostrůvkovitě ve vyšších polohách v místech s přítomností zachovalých květnatých, humózních bučin. V teplejších oblastech často doprovází bohaté suťové lesy na severně až severozápadně orientovaných stranách údolí nebo v inverzních polohách. V zachovalých listnatých lesních porostech není druh významněji ohrožen. V minulosti řada lokalit zanikla zejména v důsledku převodu původních listnatých nebo smíšených lesních společenstev na kultury jehličnatých dřevin. Nevhodné lesní hospodaření je nejvýznamnějším ohrožujícím faktorem i v současnosti.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kyčelnice devítilistá - Dentaria enneaphyllos

Lokality

Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 23.4.2012, foto Libor Ekrt
Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 23.4.2012, foto Libor Ekrt
Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), Štoky [JI], 23.4.2010, foto Josef Komárek
Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), Štoky [JI], 23.4.2010, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dentaria enneaphyllos L. - kyčelnice devítilistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 10. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.