Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex elata All. - ostřice vyvýšená v Kraji Vysočina

Ostřice vyvýšená pravá (Carex elata), Vídeňský Obecník, bult [ZR], 22.5.2012, foto Josef Komárek
Ostřice vyvýšená pravá (Carex elata), Vídeňský Obecník, bult [ZR], 22.5.2012, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

V ČR pouze C. e. subsp. elata.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice vyvýšená je evropským druhem vázaným na litorály nepříliš eutrofních vodních nádrží, slatinné mokřady a mokřadní olšiny. V České republice roste zejména v jižních a jihozápadních Čechách a v Polabí. Na Moravě je vzácná. V oblasti Vysočiny známe údaje ze západní části území (širší oblast Pelhřimovska), kde její výskyt navazuje na široké rozšíření v jižní části Čech. Dalšími oblastmi hojnějšího výskytu jsou Třebíčsko a okolí Velkého Meziříčí. Ojedinělé údaje pochází ze severní části regionu, od obce Habry na severozápadě (Klika 1940), a od rybníků Krejcar (Peterka 2013) a Návesník (Hájek 1999 in Faltys in litt.) ve Ždárských vrších. Jelikož Carex elata roste v obtížněji přístupných litorálech rybníků stejně jako C. acuta, nelze vyloučit v případě některých literárních údajů případné záměny s tímto ekologicky i morfologicky podobným taxonem. Některé údaje o výskytu tedy mohou být mylné a rozšíření na Vysočině tak může být ještě omezenější. Druh by zasloužil v území taxonomicko-chorologickou revizi. Ze známých údajů je patrné, že jeho rozšíření částečně ustoupilo. Ohrožení spočívá především v devastaci litorálních zón rybníků s intenzivním rybochovem spojeným s vyhrnováním rybníků, necitlivým odbahněním apod. Podpora stávajících populací spočívá zejména v extenzivním rybničním hospodaření a citlivé rekonstrukce litorálních zón rybníků. Je velmi významnou formační složkou cenných litorálních porostů, které jsou důležitým biotopem pro řadu druhů živočichů.
Mapa výskytu - ostřice vyvýšená - Carex elata
Ostřice vyvýšená pravá (Carex elata), Vídeňský Obecník [ZR], 22.5.2012, foto Josef Komárek
Ostřice vyvýšená pravá (Carex elata), Vídeňský Obecník [ZR], 22.5.2012, foto Josef Komárek
Ostřice vyvýšená pravá (Carex elata), Vídeňský Obecník [ZR], 22.5.2012, foto Josef Komárek
Ostřice vyvýšená pravá (Carex elata), Vídeňský Obecník [ZR], 22.5.2012, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex elata All. - ostřice vyvýšená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.