Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cleistogenes serotina (L.) Keng - dvouřadec pozdní v Kraji Vysočina

Dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina), PR Velká skála [TR], 8.9.2016, foto Jana Jelínková
Dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina), PR Velká skála [TR], 8.9.2016, foto Jana Jelínková

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Dvouřadec pozdní má centrum rozšíření v jižní a jihovýchodní Evropě odkud přesahuje do části střední Evropy a dál na východ na Ukrajinu a souvislé rozšíření končí na jižním Kavkaze a v západní Asii. Ve střední Evropě se jedná o stepní druh výslunných kamenitých a křovinatých strání. Na našem území zasahuje vzácně pouze na jižní Moravu a odtud do oblasti Mohelna na území Vysočiny. Je zde znám z několika míst z okolí obcí Mohelno, Dukovany a Lhánice (např. Suza 1931a, not. Čech 2013).
Mapa výskytu - dvouřadec pozdní - Cleistogenes serotina

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cleistogenes serotina (L.) Keng - dvouřadec pozdní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.