Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Prunella grandiflora (L.) Scholler - černohlávek velkokvětý v Kraji Vysočina

Černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), Březník [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), Březník [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Černohlávek velkokvětý je subkontinentálním evropským druhem rostoucím od Uralu do východní, střední Evropy a části západní Evropy (Francie, Pyreneje). Vzácně a disjunktně se vyskytuje v jižní Skandinávii a zcela chybí v nejjižnějším mediteránu. V České republice provází travnaté výslunné stráně, sušší louky a světlé dubové lesy na hlinitých až jílovitých půdách, zpravidla na bázemi bohatších podkladech. Výskyt černohlávku velkokvětého je soustředěn do teplejších a níže položených oblastí Čech a Moravy, ovšem úvalovým rovinám se spíše vyhýbá. Z moravské arely vyznívá na východní a jihovýchodní okraj Třebíčska. Více údajů je soustředěno do údolí Jihlavy kolem Mohelna a Lhánic, ale většina z nich není recentně potvrzená a druh je zde v současnosti vzácný (např. Čech 2002 herb. Čech, not. Čech 2007). Ojedinělý výskyt je znám ze Svratecka od obce Pivonice (Čáp 1981, Božková 2005). Za věrohodné lze považovat historické údaje od Jaroměřic nad Rokytnou (Suza 1932) a Štěpánovic (Palík 1973 ZMT). Ovšem exklávní výskyt pod silnicí u Štěměch (Balátová-Tuláčková & Ondráčková 1993) a jižně Ořechova na Telečsku (Kučera 1992) je problematický. Mohlo se jednat o rostliny zplanělé nebo vysazené a jejich výskyt byl zřejmě přechodný. Podobně jako jiné světlomilné druhy suchých trávníků se černohlávek velkokvětý neobejde bez pravidelné údržby svých lokalit sečí případně pastvou, v případě výskytů ve světlých lesích zásahů podporujících tento mizící biotop. Při dlouhodobé absenci péče o lokality pak většinou populace zanikají.
Mapa výskytu - černohlávek velkokvětý - Prunella grandiflora

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Prunella grandiflora (L.) Scholler - černohlávek velkokvětý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.