Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Loranthus europaeus Jacq. - ochmet evropský v Kraji Vysočina

Ochmet evropský (Loranthus europaeus), Slavětice [TR], 5.3.2008, foto Luděk Čech
Ochmet evropský (Loranthus europaeus), Slavětice [TR], 5.3.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Santalales - Santálotvaré
  • Čeleď: Loranthaceae - Ochmetovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Ochmet evropský je omezeně se vyskytujícím, zejména evropským druhem, rostoucím především ve východní Evropě. Směrem na západ proniká okrajově do střední Evropy a Itálie a směrem na východ do Anatolie a na Krym. Jedná se o poloparazita na různých druzích dubů, velice vzácně i na jiných listnatých dřevinách. Je častý v nejteplejších oblastech Čech a Moravy, zejména v Polabí a jihomoravských úvalech (Kubát in Kaplan et al. 2016b). Na Vysočinu vyznívá okrajově v jihovýchodní části Třebíčska, v údolích Oslavy, Jihlavy, Rokytné a Rouchovanky, vzácně i jinde. Z českého termofytika pak vzácně zasahuje ochmet na severní okraj regionu do okolí Golčova Jeníkova (not. Čech 2000–2009) a recentně neověřený údaj pochází ze zámeckého parku v Chotěboři (např. Faltys 1989 in Kučerová 1994). Údaj od Kožlí u Ledče nad Sázavou je nejasný (Faltys & Faltysová 1991 NDOP). Populace ochmetu je ohrožena především převodem původních doubrav na lesní kultury převážně jehličnatých dřevin, ale také likvidací starých, postupně odumírajících, osluněných stromů v lesních porostech.
Mapa výskytu - ochmet evropský - Loranthus europaeus
Ochmet evropský (Loranthus europaeus), Šemíkovice, Výří skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt
Ochmet evropský (Loranthus europaeus), Šemíkovice, Výří skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt
Ochmet evropský (Loranthus europaeus), Šemíkovice, Výří skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt
Ochmet evropský (Loranthus europaeus), Šemíkovice, Výří skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Loranthus europaeus Jacq. - ochmet evropský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.