Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galatella linosyris (L.) Rchb. f. - hvězdnice zlatovlásek v Kraji Vysočina

Hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech
Hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Syn.: Aster linosyris

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hvězdnice zlatovlásek je především evropský druh se submediteránně laděním charakterem rozšíření, které se více méně souvisle táhne od jihozápadní Evropy přes střední Evropu na Balkán, do jižní části evropského Ruska a dále až na Kavkaz a Zakavkazsko. Jedná se o stepní rostlinu vázanou na suché travnaté stráně, případně pastviny, ale také lesostepní porosty a lemy na suchých zásaditých až slabě kyselých půdách. V České republice má Galatella linosyris dvě arely rozšíření, v českém termofytiku a navazujícím mezofytiku středních Čecha Českého středohoří a na jižní a střední Moravě. Odtud zasahuje jen okrajově na Vysočinu do údolí Jihlavy, mezi Mohelnem, Dukovany a Lhánicemi (např. Jičínsky 1922 ZMT, Houzarová 2012 ZMT). Výskyt na Kraví hoře v údolí Oslavy není recentně potvrzen (Urc in Chytil 1979), podobně jako lokality na Dřínové hoře a nad Dalešickým mlýnem (např. Suza 1930b) výše v údolí Jihlavy.
Mapa výskytu - hvězdnice zlatovlásek - Galatella linosyris
Hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech
Hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galatella linosyris (L.) Rchb. f. - hvězdnice zlatovlásek v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.