Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vulpia bromoides (L.) Gray - mrvka sveřepovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Mrvka sveřepovitá je mediteránně-subatlantský evropským druh, který se rozšířil do zbytku světa. V České republice rostla mrvka sveřepovitá vzácně na nezapojených písčitých místech od nížin do podhůří. Místy se vyskytovala i na obdobných sekundárních biotopech jakými byly okraje cest či náspy železničních tratí. Zejména díky zarůstání konkurenčně silnějšími druhy rostlin či přímou likvidací lokalit postupně mizela tak, že je v současnosti zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny. Historicky byla na Vysočině uváděna jako zavlečená od železniční trati u Žďáru nad Sázavou (Kovář 1900 in Podpěra 1912) a z příkopu silnice severně od Třebíče (Dvořák 1908, 1911 ZMT), dále od Mohelna (Podpěra 1928) a od Věchnovského rybníka u Bystřice nad Pernštejnem (s. coll. 1850 PRC in Pečinka 2010).
Mapa výskytu - mrvka sveřepovitá - Vulpia bromoides

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vulpia bromoides (L.) Gray - mrvka sveřepovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.