Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Montia fontana subsp. amporitana Sennen - zdrojovka hladkosemenná potoční v Kraji Vysočina

Zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana), Sázava pod Křemešníkem [PE], 13.6.2007, foto Luděk Čech
Zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana), Sázava pod Křemešníkem [PE], 13.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Syn.: Montia hallii

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2t = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Celkové rozšíření tohoto poddruhu zdrojovky hladkosemenné není doposud známé, s jistotou roste v z. a střední Evropě a v Severní Americe. Drobná vytrvalá rostlinka pramenišť se v ČR vyskytuje především v mezofytiku a oreofytiku Českého masivu, chybí na v. Moravě. Druh v posledních letech velmi ustoupil a recentní výskyty se omezují především na Krušné hory, Slavkovský les a Šumavu. Ústup zdrojovky se výrazně projevil i na Vysočině. Desítky historických lokalit zanikly a druh se udržel jen na několika málo místech ve Žďárských vrších (např. Vortová, Račín, Cikháj, Pustá Rybná), na Žďársku (Vír, Pavlov, Věchnov, Kadolec, Strachujov), v okolí Čeřínku a Křemešníku (Jankov, Vyskytná, Milíčov, Sázava), na sz. okraji Havlíčkobrodska (Nezdín) a v Jihlavských vrších (Klatovec). Pozoruhodnou lokalitou je koryto řeky Svratky pod VN Vír, kde početná populace druhu roste v proudící studené vodě z přehrady. Typickým biotopem druhu jsou však otevřená luční prameniště na jemně písčitých nevápnitých půdách. Tato stanoviště vzala většinou za své při masivních pozemkových úpravách ve druhé polovině 20. století a i zachovalá prameniště jsou obvykle silně eutrofizovaná. Zdrojovce velmi vyhovovala tradiční péče o vlhké louky s prameništi v minulosti. Na pravidelně kosených vlhkých loukách hospodáři vytvářeli a udržovali síť mělkých povrchových stružek. Tato síť sloužila nejen k odvádění přebytečné povrchové vody, ale často v suchých obdobích roku také k zavlažování pozemku a tím k získávání další cenné píce. Samozřejmostí byla pravidelná údržba stružek, spočívající v každoroční šetrné prohrábce ručním nářadím (motyka, lopata), obvykle brzo po sejití sněhu. Tak se mj. odstranila pro zdrojovku nežádoucí konkurence v podobě vzrůstných druhů bylin a vznikly volné plochy pro růst rostlin a ujímání semen. Údržba stružek jistě sloužila i jako prostředek přenosu diaspor. Takový režim je však na lokalitách se zdrojovkou již raritou, přesto je možné se s ním pořád setkat (např. Sázava 2008, Vyskytná - U Matějků 2016). V neudržovaných zarůstajících stružkách zdrojovka obvykle živoří a rychle ustupuje. Ačkoliv se část lokalit zdrojovky nachází ve zvláště chráněných územích (např. NPP Zhejral, NPP Jankovský potok, PP Mlýnský potok a Uhlířky), bez zajištění náležité péče o stružky a prameniště není její zachování nijak zaručeno.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - zdrojovka hladkosemenná potoční - Montia fontana subsp. amporitana

Lokality

Zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana), Nezdín [HB], 29.5.2008, foto Josef Komárek
Zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana), Nezdín [HB], 29.5.2008, foto Josef Komárek
Zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana), NPP Jankovský potok [PE], 18.1.2008, foto Libor Ekrt
Zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana), NPP Jankovský potok [PE], 18.1.2008, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Montia fontana subsp. amporitana Sennen - zdrojovka hladkosemenná potoční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.