Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stipa capillata L. - kavyl vláskovitý v Kraji Vysočina

Kavyl vláskovitý (Stipa capillata), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Kavyl vláskovitý (Stipa capillata), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kavyl vláskovitý je typickým euro-asijským kontinentálním druhem rozšířeným souvisle v pásu z kontinentální části východní Asie po východní Evropu. Do střední a jižní Evropy druh proniká pouze ostrůvkovitě. Jedná se o typický stepní druh. Na našem území je to nejhojnější zástupce kavylů, rostoucí na stepních enklávách v termofytiku Čech i Moravy a vyznívající i na vhodné biotopy do přilehlých území mezofytika, hlavně v návaznosti na průlomová říční údolí. Na Vysočině se jedná o typický prvek praebohemika vázaný na jihovýchodní okraj Třebíčska. Zde je znám zejména z údolí Jihlavy ostrůvkovitě od Dřínové hory u Kramolína (např. Suza 1930b, Čech 2002 NDOP) až k Mohelnu, Dukovanům a Lhánicím (řada údajů). Další lokality jsou pak v údolí Rokytné u Šemíkovic (např. Suza 1932, Ekrtová & Ekrt 2016b). Historicky se druh vyskytoval i v údolí Oslavy na území Vysočiny, konkrétně u Náměště a Kuroslep (Roemer in Oborny 1883–1886) a na Jihlavě je znám exklávní výskyt v Třebíči, v Podkláštěří, naproti cihelně nad Poušovskou strání (Jičínský 1945 ZMT). Kavyl vláskovitý je podobně jako jiné stepní druhy ohrožen zejména zánikem svého biotopu v důsledku sukcese dřevin. Přestože stepní společenstva tohoto typu jsou do jisté míry reliktní, byly po tisíce tet vystaveny tlaku pastvy a omezování dřevin buď velkými býložravci nebo činností člověka. Zejména na regionálním okraji výskytu druhu bývají vhodná stanoviště nevelkého rozsahu a jsou více náchylné k zániku. Z pohledu biogeografického se však většinou jedná o velmi cenná stanoviště hostící řadu dalších významných druhů a měla by jim být věnována cílená pozornost ochrany přírody. Je proto velmi žádoucí udržovat jejich nelesní charakter občasnou redukcí dřevin a křovin a případně pastvou.
Mapa výskytu - kavyl vláskovitý - Stipa capillata

Lokality

Kavyl vláskovitý (Stipa capillata), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt
Kavyl vláskovitý (Stipa capillata), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt
Kavyl vláskovitý (Stipa capillata), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt
Kavyl vláskovitý (Stipa capillata), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stipa capillata L. - kavyl vláskovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.