Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hieracium racemosum Willd. - jestřábník hroznatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Jestřábník hroznatý roste především v jižní a jihovýchodní Evropě, odkud proniká do střední Evropy. Na našem území doprovází světlé listnaté a smíšené lesy, lesní lemy a křovinaté stráně především na kyselých půdách. Roste roztroušeně zejména v teplejších pahorkatinách Moravy, v Čechách je podstatně vzácnější a doložen je zde zejména z oblasti Křivoklátska, Českého Krasu a východních Čech. Na Vysočině je výskyt druhu soustředěn především do východní části regionu, na Svratecko, Velkomeziříčsko a Třebíčsko. Větší část lokalit je recentně neověřených, což může být způsobeno nezapisováním a přehlížením druhu vzhledem k determinační obtížnosti jestřábníků obecně. Skutečný ústup druhu v této oblasti se na základě dostupných floristických dat hodnotí velmi obtížně. Kromě výše zmíněné oblasti je známá ještě početnější skupina lokalit ze severního okraje zájmového území v širším okolí Chotěboře v podhůří Železných hor, kde výskyt druhu navazuje na rozšíření ve východních Čechách. Zde by mohl být ústup druhu výraznější, jelikož výskyt vhodných biotopů je zde částečně omezen. Jednotlivé údaje z Humpolecka, Pelhřimovska a od Telče jsou staršího data a nelze zde vyloučit možné záměny. I přes omezenou prozkoumanost rozšíření tohoto determinačně obtížnějšího druhu je možné konstatovat, že se jedná z floristického hlediska o regionálně významný druh. Pokud je vázán na světlé listnaté lesy a lemy může být vzhledem k ústupu těchto biotopů i značně ohrožen.
Mapa výskytu - jestřábník hroznatý - Hieracium racemosum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hieracium racemosum Willd. - jestřábník hroznatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.