Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Seseli hippomarathrum Jacq. - sesel fenyklový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Sesel fenyklový (sensu stricto) je omezeně se vyskytujícím evropským endemitem především karpatské oblasti odkud vyznívá do dalších částí střední Evropy, konkrétně na jižní Moravu, do Dolních Rakous, Maďarska a na jižní Ukrajinu. Izolovaně se vyskytuje také v Čechách a v Německu. Na našem území se jedná o druh stepních trávníků na skalnatých stráních i hlubších půdách, ovšem vždy na živinami bohatých bazických podkladech, pouze vzácně se vyskytuje na píscích. V České republice má dvě arely výskytu. Ta česká zahrnuje zejména oblast Českého středohoří a severozápadní část středních Čech. Na Moravě se omezuje na její jižní až jihozápadní část. Na Vysočinu zasahuje pouze okrajově do oblasti Mohelna a Dukovan a má zde stále řadu lokalit. Vzácně je známý z xerotermních biotopů v údolí Rouchovanky u Rouchovan (např. Čech 2002 herb. Čech). Podobně jako v případě jiných stepních druhů i pro sesel fenyklový je zásadní zachování otevřené světlé a nezapojené stepní vegetace. Ohrožen může být především postupující sukcesí dřevin na stepních biotopech.
Mapa výskytu - sesel fenyklový - Seseli hippomarathrum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Seseli hippomarathrum Jacq. - sesel fenyklový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.