Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galium spurium L. - svízel pochybný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
 • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

V ČR pouze G. s. subsp. spurium. Variety v rámci poddruhu nerozlišovány.

Ochrana a ohrožení

 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Svízel pochybný je široce rozšířený na severní polokoule, souvisle od střední Sibiře do západní Evropy. Jinde se vyskytuje disjunktivně. Na jižní polokouli zasahuje až do střední Afriky a na Nový Zéland, kam byl však zavlečen. Jedná se o plevelný druh polí, úhorů, sadů, vinic a křovinatých strání. Vzácně se objevuje na rozvolněných místech xerotermních trávníků a ve světlých borech. V České republice leží těžiště jeho rozšíření v termofytiku a teplejších částech mezofytika, do vyšších poloh mohl být zejména v minulosti zavlékán s nedokonale vyčištěným osivem. Na Vysočině je početný výskyt druhu soustředěn především do oblasti Třebíčska a Náměšťska. Jinde jsou známé spíše jednotlivé údaje. Druh chybí pouze v jihozápadní a západní části Pelhřimovska. Zejména v severní polovině regionu převažují recentně neověřené údaje. Vzhledem k nenápadnosti druhu a jeho náhodnému výskytu je to spíše důsledek absence recentních dat, než skutečného ústupu druhu. Výskyt je omezován zejména značnou chemizací v zemědělství a devastací plevelových společenstev obecně, ale také úbytkem výslunných a pravidelně narušovaných rumišť na okrajích zástavby a ve volné krajině.
Mapa výskytu - svízel pochybný - Galium spurium
Svízel pochybný (Galium spurium), Hodov [TR], 15.7.2014, foto Josef Komárek
Svízel pochybný (Galium spurium), Hodov [TR], 15.7.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galium spurium L. - svízel pochybný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.