Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. - kavyl chlupatý v Kraji Vysočina

Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), PR Dukovanský mlýn [TR], 2.6.2009, foto Josef Komárek
Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), PR Dukovanský mlýn [TR], 2.6.2009, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kavyl chlupatý je euro-sibiřským kontinentálním druhem rozšířeným od jz. Sibiře přes západní Rusko, Kavkaz až do střední a jižní Evropy. Na našem území se jedná o velmi vzácný druh nejvýznamnějších stepních lokalit v Českém středohoří a na jihozápadní a jižním Moravě. Mohelenská hadcová step a další ostrůvky stepí na hadcovém ostrově u Mohelna a Dukovan patří k nejvýznamnějším lokalitám kavylu chlupatého u nás. Druh je zde znám za řadě míst a jeho populace je relativně početná. Pro ochranu druhu je zásadní zachování maximálního rozsahu nelesní stepní vegetace a pro úspěšné generativní zmlazení je potřeba narušený drn. Kromě občasné redukce dřevin je pro jeho ochranu velmi vhodná je kvalitně provedená pastva stepních lokalit.
Mapa výskytu - kavyl chlupatý - Stipa dasyphylla

Lokality

Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 8.6.2010, foto Josef Komárek
Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 8.6.2010, foto Josef Komárek
Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 8.6.2010, foto Josef Komárek
Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 8.6.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. - kavyl chlupatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.