Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Taraxacum nordstedtii Dahlst. - pampeliška nordstedtova v Kraji Vysočina

Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), Řídelov [JI], 28.5.2008, foto Luděk Čech
Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), Řídelov [JI], 28.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pampeliška Nordstedtova roste především v severozápadní a střední Evropě. Roste na vlhkých až střídavě vlhkých kosených loukách a pastvinách, obvykle na vlhkých, živinami a bázemi chudších půdách. Druh je rozšířen roztroušeně až vzácně především v Čechách a ve středních polohách. Vysočina představuje jedno z center výskytu druhu. Taraxacum nordstedtii je zde vázána především na vyšší polohy. Zejména ve Žďárských vrších a výše položené oblasti mezi Velkým Meziříčím a Žďárem na Sázavou má pampeliška Nordstedtova řadu známých lokalit. Početnější výskyt je udáván také z výše položených oblastí Pelhřimovska, Jihlavska a Jihlavských vrchů. Jednotlivé lokality se vyskytují na Havlíčkobrodsku a Telečsku. Pouze ojedinělý výskyt je znám z Třebíčska. Skutečné rozšíření druhu v minulosti i současnosti lze na základě dostupných floristických dat posoudit jen částečně, jelikož se jedná o druh z taxomonicky obtížného rodu a řada floristů se jeho určování vyhýbá. Z dostupných dat však plyne, že pampeliška Nordstedtova doprovází zachovalá, pravidelně obhospodařovaná vlhká luční společenstva druhově pestrého složení a její výskyt byl a je pravděpodobně významně ovlivněn destrukcí těchto stanovišť vlivem odvodnění a ústupu pravidelného hospodaření. V současnosti je velmi aktuální degradace lokalit postřikem digestátů z bioplynových stanic a opakovaným mulčováním porostů.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - pampeliška nordstedtova - Taraxacum nordstedtii

Lokality

Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), Pikárec [ZR], 24.5.2011, foto Josef Komárek
Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), Pikárec [ZR], 24.5.2011, foto Josef Komárek
Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), Radostovice [HB], 11.5.2009, foto Josef Komárek
Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), Radostovice [HB], 11.5.2009, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Taraxacum nordstedtii Dahlst. - pampeliška nordstedtova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.