Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Údolí Janovického potoka

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Bystřicko
  • Katastrální území: Velké Janovice
  • Rozloha: 16,88 ha
  • Mapovací kvadrát: 6463
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 8 druhů červeného seznamu Vysočiny (2 rVU, 4 rLR-nt, 2 rLC-att); výskyt evropsky ohroženého mechu Hamatoculis vernicosus a několika dalších vzácnějších druhů mechorostů, např. Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Sphagnum contortum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.