Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. - jmelí bílé jedlové v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Santalales - Santálotvaré
  • Čeleď: Loranthaceae - Ochmetovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jmelí bílé jedlové je evropský taxon s rozšířením ve střední a jihovýchodní Evropě, na západě má izolované výskyty v Pyrenejích, na východ zasahuje až na Kavkaz a do Malé Asie. Rozšíření odpovídá přirozenému areálu jedle bělokoré. Na našem území leží těžiště výskytu ve středních polohách a v podhůřích pohraničních pohoří. V podstatě kopíruje přirozený výskyt jedle, zejména při dolní hranici jejího výškového rozšíření. V níže položených oblastech se většinou jedná o výskyt v místě teplotních inverzí nebo severně až severozápadně orientovaných svahů. Na Vysočině je výskyt tzv. jedlového jmelí ostrůvkovitý a je soustředěn do východní a severní poloviny území. Chybí údaje z Pelhřimovska a Jihlavských vrchů. Až na výskyt v oblasti mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a ojedinělý údaj na jižním okraji regionu u Radkovic nedaleko Moravských Budějovic jsou všechny údaje recentní. Většinou se jedná o nálezy na jedlích v zachovalejších lesních porostech, často v údolí potoků a řek, ale také v bývalých selských lesích, kde se místy udrželo vyšší zastoupení jedle. Ohrožení V. a. subsp. abietis koreluje s neradostným stavem a vyhlídkami populace jedle v regionu. Na většině lokalit s příměsí jedle chybí střední generace této dřeviny a jedlové zmlazení bývá poškozováno okusem zvěře. Při holosečném hospodaření se obnova jedle s ohledem na výskyt jmelí realizuje výjimečně. Nejvíce perspektivní jsou populace v průlomových údolích na špatně přístupných místech, kde není možná realizace běžného lesního hospodaření. Pro ochranu tohoto poddruhu jmelí je zásadní podpora populace jedle v lesních porostech s důrazem na její přirozenou obnovu.
Mapa výskytu - jmelí bílé jedlové - Viscum album subsp. abietis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. - jmelí bílé jedlové v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (5. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.