Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Malva pusilla Sm. - sléz nizounký v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malvales - Slézotvaré
 • Čeleď: Malvaceae - Slézovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Sléz nizounký je teplomilným archeofytem, jehož původ je v jižní části západní Sibiře, odkud se rozšířil až do střední Evropy. Často byl zaměňován se slézem přehlíženým (Malva neglecta), kterému je morfologicky velmi podobný. Oba tyto druhy se pěstovaly jako salátová zelenina a byly používány v lidovém léčitelství. V České republice roste zejména v teplejších oblastech na okrajích cest, na návsích, u plotů či jako plevel na zahradách. Občas se šíří v okolí nádraží a na skládkách. Vyhledává dusíkem bohaté, nevápnité půdy. Díky modernizaci a urbanizaci venkova postupně mizí. V roce 1970 byl sbírán v Třešti (Švarc 1970 MJ), na Bystřicku jej uváděl na zřícenině hradu Lísek Čáp (1981), který jej nalezl i v roce 2003 u Bystřice nad Pernštejnem a Divišova.
Mapa výskytu - sléz nizounký - Malva pusilla

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Malva pusilla Sm. - sléz nizounký v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.