Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tephroseris integrifolia (L.) Holub - starček celolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Starček celolistý (sensu lato) je taxonomicky složitý komplex blízce příbuzných taxonů vyskytujících se široce na většině severní polokoule od Evropy, temperátně-boreální Asie, širšího území východní Asie a západní části Severní Ameriky. Ve střední Evropě je to vzácný druh suchých stepních strání, lesních lemů a světlých teplomilných doubrav rostoucí většinou na hlubších půdách na bazických podkladech a spíše severně orientovaných svazích. Na našem území je to druh velmi vzácný, větší počet lokalit pochází z oblasti jižní Moravy, z českého termofytika je znám jen výjimečně. Velká část dříve známých lokalit zanikla nebo je dnes nezvěstná. Na Vysočinu zasahuje druh jen do oblasti Mohelna. Údaj pocházející z lokality nad hrází nádrže Mohelno na pravém břehu řeky je dnes nezvěstný (Růžička 1990 MJ). Recentně je znám pouze z PR Dukovanský mlýn (např. not. Čech 2013).
Mapa výskytu - starček celolistý - Tephroseris integrifolia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Tephroseris integrifolia (L.) Holub - starček celolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.