Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cephalanthera rubra (L.) Rich. - okrotice červená v Kraji Vysočina

Okrotice červená (Cephalanthera rubra), PP U Hamrů, Nad štolami [ZR], 5.6.2010, foto Luděk Čech
Okrotice červená (Cephalanthera rubra), PP U Hamrů, Nad štolami [ZR], 5.6.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Okrotice červená je především taxon evropského rozšíření, jehož areál jen okrajově přesahuje na Kavkaz, do Malé Asie a severní Afriky. Jedná je o obligátní kalcifyt rostoucí ve světlejších sušších listnatých lesích na bohatých svěžích, skeletovitých půdách. V České republice je to vzácný druh teplejších oblastí Čech i Moravy. Na Vysočinu zasahuje pouze do oblasti Svratecka na severovýchodním okraji území. Vzácně zde doprovází vegetaci vápnomilných bučin. Historicky je znám od Nedvědice (Blecha 1972 in Jatiová & Šmiták 1996).
Mapa výskytu - okrotice červená - Cephalanthera rubra

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cephalanthera rubra (L.) Rich. - okrotice červená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.