Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cerastium pumilum Curtis - rožec nízký v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Celkové rozšíření rožce nízkého je vzhledem ke komplikované taxonomii a častým záměnám s blízkými druhy obtížné jasně vymezit. Na našem území roste v suchých trávnících a na teráskách skalních výchozů, vzácněji na antropogenních stanovištích (např. železničních nádražích). V porovnání s běžnějším a velmi podobným C. glutinosum, preferuje bázemi bohatší substráty a je vázáno pouze na geomorfologicky členitá území nejteplejších částí středních a severních Čech a jižní Moravy (Danihelka & Dančák in Kaplan et al. 2016b). Na základě provedené kritické revize dostupných dat je většina dokladů pocházejících z Vysočiny chybná (Danihelka & Dančák in Pladias). Ověřený výskyt rožce nízkého pochází pouze z Mohelenské hadcové stepi (např. Suza 1910 BRNU, Houzarová 2013 ZMT). Druh vyžaduje otevřená, pravidelně narušovaná místa v suchých výslunných trávnících a na skalních teráskách. Často může růst v blízkosti drobných pěšin v stepních porostech. Nejen na Vysočině pravděpodobně ustoupil vlivem zániku suchých výhřevných pastvin. Vytváření drobných pěšin a pravidelná pastva v prostoru hadcové stepi u Mohelna, bude druhu jednoznačně prospívat.
Mapa výskytu - rožec nízký - Cerastium pumilum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cerastium pumilum Curtis - rožec nízký v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.