Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Verbascum lychnitis L. - divizna knotovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Divizna knotovitá je statná dvouletá, až 1,5 m vysoká bylina rostoucí v pásu od západní Evropy po Kavkaz a jihozápadní Sibiř. Na našem území se jedná o druh výslunných křovinatých, travnatých a kamenitých strání a světlin v teplých listnatých lesích. Často se šíří i podél komunikací, na navážkách a podél železnic. Je poměrně hojně až roztroušeně rozšířena v českém i moravském termofytiku a navazujících teplejších částech mezofytika. Hojná je zejména v Čechách, naopak na severní a východní Moravě chybí nebo je vzácně zavlékána. Také na Vysočině je její výskyt značně omezený. V severní polovině území jsou známy jen jednotlivé údaje pocházející patrně z druhotných stanovišť (ruderální plochy v obcích, okraje komunikací). Na přirozených biotopech druh v této severní části regionu neroste. Přirozený výskyt je vázaný pouze na jihovýchodní a jižní okraj Třebíčska, ale i zde se druh vyskytuje pouze místy. Také v okolí Třebíče se jedná z největší pravděpodobností o zavlečené výskyty. Jinde druh chybí. Ohrožení divizny knotovité na Vysočině spočívá zejména v zániku, či silné degradaci výslunných travnatých stanovišť, která zaniknou pod silnou sukcecí křovin a dřevin anebo jsou silně ruderalizována a degradovanána vrstvou stařiny, která neumožnuje generativní reprodukci druhu. Divizně knotovité prospívá pravidelná pastva případně periodické odstranění dřevin a křovin na výslunných svazích.
Mapa výskytu - divizna knotovitá - Verbascum lychnitis
Divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Verbascum lychnitis L. - divizna knotovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.