Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Crocus albiflorus Kit. ex Schult. - šafrán bělokvětý v Kraji Vysočina

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova [ZR], 18.4.2013, foto Luděk Čech
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova [ZR], 18.4.2013, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Iridaceae - Kosatcovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Status tohoto horského druhu jz., střední a jv. Evropy není v České republice doposud uspokojivě vyřešen. O jeho původnosti se uvažuje pouze na Šumavě a v Novohradských horách (alpská migrace) a na východní Moravě (karpatská migrace). Další výskyty včetně těch v oblasti Vysočiny jsou považovány za historické výsadby (Chrtek in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině existuje jediná recentní populace v přírodní památce U Bezděkova ve Žďárských vrších (např. Šmarda 1938d, not. Juřičková 2014). Další ojedinělé údaje o výskytu od Humpolce, Třeště a Stropešína již nebyly později ověřeny.
Mapa výskytu - šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus

Lokality

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova [ZR], 16.4.2010, foto Josef Komárek
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova [ZR], 16.4.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Crocus albiflorus Kit. ex Schult. - šafrán bělokvětý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.