Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Erigeron angulosus Gaudin - turan hranatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Turan hranatý je druhem rozšířeným převážně v západní části Alp. Vzácně je ale doložen z České republiky i ze Slovenska z Bílých Karpat nedaleko Bratislavy. V Alpách roste na sutích, morénách a na štěrkových náplavech řek. Z území ČR je znám ze čtyř lokalit, přičemž dvě leží na Vysočině. Kovář jej v letech 1890 a 1896 sbíral u Krásněvsi nedaleko Velkého Meziříčí Podpěra v r. 1924 nad Kaňovcem u Bobrové. Tato místa jsou od sebe vzdálena asi 10 km. Předpokládá se, že se jednalo o mladé výsadky, vyloučit se nedá ani zavlečení lidskou činností (Šída in Slavík 2004)
Mapa výskytu - turan hranatý - Erigeron angulosus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Erigeron angulosus Gaudin - turan hranatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.