Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hieracium schmidtii Tausch - jestřábník bledý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jestřábník bledý zaujímá disjunktivní areál po celé Evropě (kromě její sv. části) a okrajově proniká do severní Afriky a do Malé Asie. Na našem území se jedná o druh vázaný na skalnaté stráně, srázy, sutě a na bory, kde roste na suchých, humusem chudých, mělkých půdách na podloží tvrdých silikátových hornin. Rozšířen je především v Čechách v oblastech s přítomností průlomových údolí a skalních sutí, zejména v nižších a teplejších polohách. Na Moravě je vzácnější a roste zejména na jihozápadní Moravě, vzácně i jinde. Na Vysočinu zasahuje pouze okrajově z moravské části praebohemika, konkrétně do spodní části údolí Jihlavy a Oslavy. Počet lokalit může být teoreticky větší, ale vzhledem k determinační obtížnosti jestřábníků může být přehlížen. Na české straně Vysočiny je znám ojedinělý údaj od Onšova na západním okraji regionu (Toman 1977) a tento výskyt by vyžadoval ověření. Vzhledem k tomu, že H. schmidtii je druhem extrémních skalních stanovišť nehrozí jeho lokalitám bezprostřední zánik (snad jen s výjimkou zatopení území s jeho výskytem). Je to zejména regionálně fytogeograficky významný taxon.
Mapa výskytu - jestřábník bledý - Hieracium schmidtii

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hieracium schmidtii Tausch - jestřábník bledý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.