Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pilosella rothiana (Wallr.) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček štětinatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Chlupáček štětinatý je druh střední, jihovýchodní a východní Evropy, okrajově zasahuje na Kavkaz. Na našem území se jedná o vzácného průvodce stepní a vřesovištní vegetace rostoucí především na silikátových podkladech, na vápencích je vzácný. Roste v termofytiku severozápadních a středních Čech a jižní a vzácně střední Moravy, do navazujících částí mezofytika vyznívá vzácně (Chrtek & Rotreklová in Pladias). Na Vysočinu zasahuje pouze na jejím jihovýchodním okraji do oblasti hadcového ostrova u Mohelna (např. Unar 1994 BRNU, Čech 2011 herb. Čech, det. Chrtek jun.). Ojedinělý recentní výskyt pochází ze světlin pod Kraví horou na soutoku Oslavy a Chvojnice (Ekrt 2013 MJ, det. Chrtek jun.). Jelikož se jedná o světlomilný druh stepních a lesostepních biotopů, je pro podporu jeho populací zásadní udržet případně obnovovat stepní bezlesí. Důležité je pravidelné odstraňování dřevin, křovin, případně pastva. Zejména v případě lokality pod Kraví horou je zachování drobných nelesních enkláv klíčové spolu s postupnou obnovou lesostepního charakteru lokality.
Mapa výskytu - chlupáček štětinatý - Pilosella rothiana

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pilosella rothiana (Wallr.) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček štětinatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.