Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hacquetia epipactis (Scop.) DC. - hvězdnatec zubatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Syn.: Hvězdnatec čemeřicový

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hvězdnatec zubatý má evropské, velmi omezené rozšíření, které je rozdělené do dvou větších arel. Jedna zahrnuje část střední Evropy (j. Polsko, Morava, Slovensko) a druhá ležící v jižní Evropě zaujímá Chorvatsko, Slovinsko a jv. okraj Rakouska. V České republice se vyskytuje souvisle pouze na střední a východní Moravě a ve východní části Slezska. Ojedinělé výskyty se mohou nacházet i v přilehlých oblastech. Nejčastěji roste v podrostu dubohabřin, bučin nebo případně v lužních lesích. Historický a zcela exklávní výskyt hvězdnatce byl zaznamenán na Vysočině u Moravských Budějovic na pahorku Sv. Vít (Tomšovic in Slavík 1997) a v lesích u obce Ohrazenice (Güttler 1928, Tomšovic in Slavík 1997). Vzhledem k historickému charakteru výskytu nejsou známy podrobnosti o velikosti těchto populací. Výskyt pravděpodobně zanikl nešetrným lesním hospodařením.
Mapa výskytu - hvězdnatec zubatý - Hacquetia epipactis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hacquetia epipactis (Scop.) DC. - hvězdnatec zubatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.