Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang. - violka trojbarevná skalní v Kraji Vysočina

Violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis), PR Velká skála [TR], 2.5.2013, foto Josef Komárek
Violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis), PR Velká skála [TR], 2.5.2013, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Violaceae - Violkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Komplex violky trojbarevné je taxonomicky složitý a není dosud uspokojivě komplexně vyřešen. Z tohoto důvodu je celkové rozšíření jednotlivých poddruhů nedostatečně známé. V případě V. tricolor subsp. saxatilis se předpokládá, že roste pouze ve střední Evropě. Na našem území se jedná o rostlinu roztroušeně se vyskytující v územích se skalnatými stanovišti v průlomových údolích řek a potoků v nižších polohách. Violka trojbarevná skalní roste na mělkých půdách, ve skalních štěrbinách a na sutích na osluněných místech. Na Vysočině je její výskyt soustředěný především na údolí Jihlavy, Oslavy a Rokytné na jihovýchodním Třebíčsku. Mimo toho území je známa ještě recentní lokalita na skalách nad údolí Brtnice u Střížova (Ekrtová & Ekrt 2015a) a dnes nezvěstné údaje pochází také z Jihlavy a jejího bezprostředního okolí (Zlámalík 1993, Pokorny in Formánek 1887). Lze předpokládat, že výskyt v údolí Jihlavy je početnější a rozšíření více spojité, ale chybějí nám konkrétní floristické údaje. Populace druhu jsou v okrajových částech výskytu často velmi malé a bývají přehlíženy. Ojedinělý historický výskyt V. t. subsp. saxatilis je literárně uváděn ze zámku ve Žďáru nad Sázavou (Schlosser s.d. in Formánek 1887). Vzhledem k taxonomické problematice komplexu violky trojbarevné a pozici nálezu zcela mimo současný výskyt je možné, že údaj je chybný. Ochrana populací violky t. skalní spočívá především v zachování světlé otevřené vegetace na skalách a skalnatých stráních v údolích. Druh mizí při silné expanzi trnky a dalších křovin a dřevin tvořících víceméně souvislý porost anebo zalesnění jehličnatými dřevinami, zejména smrkem. Občasné narušení obnově druhu velmi prospívá, dobře reaguje na přepasení, nebo odstranění části dřevin na skalních výchozech.
Mapa výskytu - violka trojbarevná skalní - Viola tricolor subsp. saxatilis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang. - violka trojbarevná skalní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.