Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Epipactis muelleri Godfery - kruštík růžkatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kruštík růžkatý je taxon ze skupiny kruštíku širolistého – Epipactis helleborine agg. Je znám ze západní, střední a severní části jižní Evropy. Ovšem vzhledem k taxonomické komplikovanosti okruhu Epipactis helleborine agg. je celkové rozšíření dosud nedostatečně známé. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně v chladnějších oblastech termofytika a v mezofytiku a vždy je vázán na světlé, především listnaté lesy, křoviny a lemy. Na Vysočině je znám jediný historický výskyt od Horního Čepí na severovýchodním okraji zájmového území, kde jej zaznamenali Gloc & Šmiták v roce 1988 v r. 1995 Šmiták (Jatiová & Šmiták 1996). Druh byl na území Vysočiny vždy ojedinělou a vzácnou záležitostí a podobně jako všechny druhy vázané na světlé a lesní porosty a lemy trpí ústupem těchto biotopů z krajiny. Vzhledem k obtížné determinaci taxonu je možné, že se vzácně na Svratecku vyskytuje stále, ale je přehlížen.
Mapa výskytu - kruštík růžkatý - Epipactis muelleri

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Epipactis muelleri Godfery - kruštík růžkatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.