Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. - smldník jelení v Kraji Vysočina

Smldník jelení (Peucedanum cervaria), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Smldník jelení (Peucedanum cervaria), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Smldník jelení roste především v Evropě od Francie přes střední Polsko až na východní Ukrajinu a na jihu zasahuje na střední Balkán a do střední Itálie. Exklávně se vyskytuje také v severní Africe. V České republice leží těžiště výskytu druhu v českém a moravském termofytiku. Smldník jelení je typickou rostlinou lemových teplomilných společenstev ve světlých teplomilných doubravách a lemech dalších typů teplomilných listnatých lesů. Vyskytovat se může i ve vegetaci suchých až střídavě vlhkých trávníků na hlubokých, bázemi bohatších, často těžších až střídavě vlhkých půdách. Na Vysočině se jedná o vzácný a okrajově se vyskytující druh, který roste zejména v údolích Jihlavy, Oslavy, Rokytné a Rouchovanky na jihovýchodním okraji regionu. Zcela ojedinělý historický výskyt je známý od Nového Studence na Chotěbořsku (Hadač et al. 1994) a z březového hájku u Kletečné na Pelhřimovsku (Toman 1980 in Toman 1991). Tyto zcela exklávní výskyty zřejmě souvisí s rozšířením druhu v českém termofytiku. Vzhledem k dlouhověkosti oddenkového systému dokáže smldník jelení poměrně dlouhodobě přežívat i v suboptimálních podmínkách. Hlavním důvodem ústupu je přeměna původně světlých listnatých lesů na zapojené stinné mezofilní porosty či dokonce přímý převod na jehličnaté kultury. Také ztráta lemové vegetace v důsledku celkové ruderalizace krajiny, zarůstání suchých křovinatých strání a luk vede k postupnému mizení druhu. Smldník jelení má ale zatím v regionu stále početné a perspektivní populace, které je velmi vhodné podpořit aktivní obnovou porostů světlých lesů a lesostepních formací.
Mapa výskytu - smldník jelení - Peucedanum cervaria

Lokality

Smldník jelení (Peucedanum cervaria), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Smldník jelení (Peucedanum cervaria), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. - smldník jelení v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 3. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.