Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Limosella aquatica L. - blatěnka vodní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Blatěnka vodní je široce rozšířená na severní polokouli v temperátních až subarktických polohách Evropy, Asie a Severní Ameriky. Jedná se o rostlinu přechodně přeplavovaných stanovišť. Vyskytuje se roztroušeně na celém území České republiky. Je typická pro rybniční oblasti, kde doprovází obnažená rybniční dna, ale vyskytovat se může i na dočasně přeplavovaných náplavech řek a přechodně zvodnělých plochách v polích, příkopech nebo pískovnách (Prančl in Kaplan et al. 2016b). Na Vysočině je hojněji zastoupena především v oblastech s početným výskytem rybníků, zejména v severovýchodní části území, ale také na Třebíčsku, Telečsku, Jihlavsku a Humpolecku je známá řada lokalit. Druh je vzácnější nebo chybí na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a v okolí Moravských Budějovic. Zejména v případě Pelhřimovska se může jednat spíše o absenci floristických dat, než absenci druhu v území. Blatněnka vodní je ohrožená především intenzivním rybníkářstvím, při kterém je výrazně omezeno letnění rybníků. Významnou roli v jejím ústupu sehrálo také velkoplošné odvodnění krajiny a ztráta periodicky přeplavovaných, ale osluněných ploch v krajině. V současnosti k ochraně druhu a podpoře jeho populací nejvíce přispívá pravidelné letnění rybníků nebo alespoň částečné kolísaní jejich hladin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - blatěnka vodní - Limosella aquatica

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Limosella aquatica L. - blatěnka vodní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.