Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stipa pennata L. - kavyl ivanův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Nerozlišovány variety v rámci druhu. Syn.: Stipa joannis

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Kavyl Ivanův je euro-asijský kontinentální druh rostoucí přibližně od střední Asie po střední Evropu. Po Stipa capillata zřejmě druhý nejběžnější zástupce r. Stipa na našem území. Podobně jako ostatní zástupci rodu se jedná o typickou stepní rostlinu, vázanou na nejteplejší části severozápadních a středních Čech a jižní Moravy. Na Vysočině byl jeho výskyt vždy omezen na nejteplejší oblast Třebíčska. Původně dosahoval až k Vladislavi (Suza 1931) a na jižním svahu Kozlova u Kozlan v údolí Jihlavy (Suza 1930b). Recentní výskyt je znám až od Mohelna a na stepních lokalitách hadcového ostrova má řadu lokalit (např. not. Čech 2003–2012). Známý je též z údolí Oslavy u Kuroslep na Kraví Hoře (např. Ekrt et al. 2014). Zcela exklávní výskyt v rámci regionu pochází z údolí Želetavky u Malého Dešova, kde byl historicky zaznamenán na rulových skalách naproti Mácovu mlýnu (Suza 1933–1934). Podobně jako v případě dalších zástupců rodu Stipa je kavyl Ivanův ohrožen zánikem svého biotopu v důsledku sukcese dřevin. Pro jeho generativní zmlazení je velmi významná přítomnost otevřených ploch s holým substrátem, do kterých se zapichují jednotlivé, velmi ostré obilky. Zejména na regionálním okraji výskytu druhu bývají vhodná stanoviště nevelkého rozsahu a jsou více náchylná k zániku. Z pohledu biogeografického se však většinou jedná o velmi cenná stanoviště hostící řadu dalších významných druhů a měla by jim být věnována cílená pozornost ochrany přírody. Je proto velmi žádoucí udržovat jejich nelesní charakter občasnou redukcí dřevin a křovin a případně pastvou.
Mapa výskytu - kavyl ivanův - Stipa pennata

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stipa pennata L. - kavyl ivanův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.