Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thalictrum minus L. - žluťucha menší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

V ČR pouze T. m. subsp. minus.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Žluťucha menší zaujímá široký euro-asijský areál v širokém pásu od západní Evropy po východní Asii až na Aleutské ostrovy, místy proniká až do subtropického pásu a dále se exklávně vyskytuje v severní a jižní Africe. Na našem území se jedná o druh světlých listnatých lesů nižších poloh, travnatých strání a lemů křovin. Těžiště výskytu leží v českém a moravském termofytiku, do mezofytika zasahuje spíše vzácně. Na Vysočině se druh vyskytoval okrajově zejména v severozápadní části regionu. Recentně se zde však zachovaly pouze dvě lokality v okolí Ledče nad Sázavou, konkrétně u Zdeslavické vápenky (např. Čech 1998 MJ, Těšínský 2001 NDOP) a u obce Boroviny (Doležal 2003 NDOP). Zajímavé je, že historické údaje uvádí výskyt Thalictrum minus z polí (např. od obce Kaliště u Humpolce – Letáček in Čábera 1969, Věžnice – Schwarzel 1864 MJ) a u Vlásenice na Pelhřimovsku byl ojediněle nalezen na náspu železniční trati (1985 in Chán et al. 2001). Zcela ojedinělý recentní výskyt druhu pochází z moravské části Vysočiny, konkrétně z Mstětického hrádku u Rouchovan (např. Grulich 2011 in Grulich 2014).
Mapa výskytu - žluťucha menší - Thalictrum minus

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Thalictrum minus L. - žluťucha menší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.