Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lycopodium annotinum L. - plavuň pučivá v Kraji Vysočina

Plavuň pučivá pravá (Lycopodium annotinum), Mrákotín [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Plavuň pučivá pravá (Lycopodium annotinum), Mrákotín [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Lycopodiophyta - Plavuně
  • Třída: - Lycopodiopsida
  • Řád: Lycopodiales - Plavuňotvaré
  • Čeleď: Lycopodiaceae - Plavuňovité

V ČR pouze L. a. subsp. annotinum.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Plavuň pučivá je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule. Ve střední Evropě se jedná o druh doprovázející horské, podhorské jehličnaté a smíšené vlhké lesy na acidofilních podkladech. V České republice leží centrum jejího výskytu v pohraničních horských oblastech na jihu, severu a severovýchodě území. Jinde se vyskytuje roztroušeně až vzácně zejména ve vyšších a středních polohách, v nížinách se objevuje výjimečně v místech výrazných teplotních inverzí. Na Vysočině je výskyt plavuně pučivé soustředěn do vyšších a středních poloh západní poloviny území a do oblasti Žďárských vrchů. V teplejší východní polovině území je Lycopodium annotinum známa vzácně a většina údajů je nezvěstných. Překvapivě ve Žďárských vrších převažují recentně neověřené údaje. Plavuň pučivá na Vysočině většinou roste ve vlhčích lesích v údolích lesních potoků nebo na prameništích, často ve vegetaci blízké podmáčeným smrčinám. Ústup druhu patrný na základě získaných floristických dat pravděpodobně úzce souvisí s odvodňováním lesů a intenzivním holosečným hospodařením. Na druhou stranu v některých oblastech může být plavuň pučivá stále vzácně až roztroušeně přítomná a pouze nejsou k dispozici recentní floristické údaje. To pravděpodobně platí zejména pro oblast Žďárských vrchů, ale i např. některých oblastí na Pelhřimovsku a Humpolecku.
Mapa výskytu - plavuň pučivá - Lycopodium annotinum

Lokality

Plavuň pučivá pravá (Lycopodium annotinum), Vílanec [JI], 14.9.2010, foto Josef Komárek
Plavuň pučivá pravá (Lycopodium annotinum), Vílanec [JI], 14.9.2010, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lycopodium annotinum L. - plavuň pučivá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (2. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.