Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rasuveň (PP)

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Velkomeziříčsko
  • Katastrální území: Dolní Bory
  • Rozloha: 19,85 ha
  • Mapovací kvadrát: 6561
  • Kategorie ochrany: přírodní památka (součást nadregionálního biocentra Rasuveň)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Ptáci: 35 druhů, z toho 6 druhů zvláště chráněných (5§§,1§), 11 druhů červeného seznamu ČR (7VU,2NT,2LC); 12 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (11!!,1!) (Kodet et Kodetová 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Plavuně (Lycopodiophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Podkmen: Schránkovci (Conchifera)
Třída: Plži (Gastropoda)
Čeleď: Síměnkovití (Carychiidae)
Čeleď: Jantarkovití (Succineidae)
Čeleď: Oblovkovití (Cochlicopidae)
Čeleď: Vrkočovití (Vertiginidae)
Čeleď: Boděnkovití (Punctidae)
Čeleď: Zemounkovití (Gastrodontidae)
Čeleď: Kuželíkovití (Euconulidae)
Čeleď: Zemounovití (Zonitidae)
Čeleď: Skleněnkovití (Vitrinidae)
Čeleď: Slimáčkovití (Agriolimacidae)
Čeleď: Plzákovití (Arionidae)
Čeleď: Keřovkovití (Bradybaenidae)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Lebečnatí (Craniata)
Nadtřída: Obratlovci (Vertebrata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: Prasatovití (Suidae)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.