Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Prunella laciniata (L.) L. - černohlávek dřípený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Černohlávek dřípený je submediteránní druh rostoucí v severní Africe, v západní Evropě po jižní Anglii a střední Německo, dále ve střední Evropě a na Balkáně, v okolí Černého moře až k západnímu okraji Kaspického moře. V České republice se jedná o výrazný teplomilný element rostoucí na výslunných travnatých stráních, v lesních lemech a ve světlých lesích na hlubších, bázemi bohatých půdách. Jeho výskyt je soustředěn především do flyšového pásma vnějších Karpat na jižní a střední Moravě, ostrůvkovitě a vzácněji se vyskytuje jinde v oblasti jižní a střední Moravy a dále pak ve středních a severozápadních Čechách. K Vysočině se vztahují dva historické údaje o jeho výskytu, konkrétně z okolí Mohelna (Dvořák 1932) a údolí Nedvědičky u obce Věžná na Svratecku (Formánek 1887–1896, Havelka 1896).
Mapa výskytu - černohlávek dřípený - Prunella laciniata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Prunella laciniata (L.) L. - černohlávek dřípený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.