Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rubus saxatilis L. - ostružiník skalní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostružiník skalní má rozsáhlý euroasijský areál, roste téměř v celé Evropě s výjimkou její nejzápadnější části a v Asii zasahuje přes Sibiř až do Japonska. Vytrvalá nízká bylina s krátkým oddenkem roste velmi roztroušeně na celém území ČR. Výrazně vzácnější je v málo lesnatých oblastech termofytika, v územích s neúživnými substráty a ve vyšších polohách oreofytika. Rozšíření druhu na Vysočině má vcelku zajímavé uspořádání. Naprostá většina recentních lokalit odráží nároky druhu na živinami bohatší půdy na ultrabazitech (Ranský Babylon ve Žďárských vrších), spraších či sprašových hlínách (Čikov, Dalešice), v okolí hradních zřícenin (Sokolohrady na Chotěbořsku) nebo v bohatých olšinách a lískových křovinách (Popice, Nadějov, Hrbov, Pikárec, Kněžská aj.). Historické výskyty zčásti doplňují tento obrazec, mimoto však existují dvě jejich nápadná seskupení na Novoměstsku a Třebíčsku, odkud recentní údaje prozatím chybí. Ostružiník skalní roste v různých typech humózních lesních stanovišť, není příliš nápadný a floristy bývá občas přehlížen. Druh ohrožují změny druhového složení lesních porostů při jejich obnově, v poslední době však významně také plošné používání herbicidů proti tzv. buřeni na lesních pasekách.
Mapa výskytu - ostružiník skalní - Rubus saxatilis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Rubus saxatilis L. - ostružiník skalní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.