Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stachys germanica L. - čistec německý v Kraji Vysočina

Čistec německý pravý (Stachys germanica), NPP Švařec [ZR], 16.9.2009, foto Luděk Čech
Čistec německý pravý (Stachys germanica), NPP Švařec [ZR], 16.9.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

V ČR pouze S. g. subsp. germanica.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Čistec německý roste v jižní, jihozápadní, střední a východní Evropě a dále v Malé Asii, na Kavkaze a v severním Iránu. Na našem území je to teplomilná rostlina doprovázející výslunné křovinaté stráně, lesní lemy, skalnaté svahy a okraje cest s občasně narušeným povrchem půdy. Vyhledává mírně kyselé až bazické sušší půdy. Roste roztroušeně až vzácně v českém i moravském termofytiku, vzácně vyznívá do přilehlých oblastí mezofytika. Na Vysočině je recentně znám pouze ze Svratecka, konkrétně z NPP Švařec (např. Čech 2002 in Hadinec et al. 2004, not. Němec & Ekrt 2016). Nově byl nalezen níže v údolí Svratky, na stráni nad Dolním Čepím v připravovaném rozšířeném PP Křižník (Němec & Ekrtová 2016 MJ). Jedná se většinou o jednotlivé rostliny nebo několik málo rostlin, které se objevují a zase mizí při místním narušení drnu drobným výkopem apod. Překvapivě existuje řada historických dokladů a literárních údajů o výskytu druhu na Třebíčsku. Konktrétně u Nové Vsi v údolí Jihlavy (např. Jičínský 1932 ZMT), v Třebíči (v r. 1963 in Vlček 1973), u Kuroslep (Römer 1855), a v údolí Jihlavy na svazích Dřínové hory (Suza 1931b) a na Kramolínském hradisku (Ondráčková 1966 ZMT) a níže v okolí Mohelna a Dukovan (např. Dvořák 1927 ZMT, Jičínský 1921 ZMT). Čistec německý je ohrožený především ústupem periodicky narušované světlé lemové vegetace. Jeho ústup souvisí s koncem tradičního způsobu organizace pastvy v krajině, vytvářením rozsáhlých ploch lemových struktur například při pařezinovém hospodaření a podobných aktivitách. Na stávajících lokalitách je vhodné v širším okolí jeho výskytu pravidelně narušovat drobné plochy a podporovat lemové struktury postupným odstraněním části náletových dřevin.
Mapa výskytu - čistec německý - Stachys germanica
Čistec německý pravý (Stachys germanica), PP Křižník [ZR], 3.6.2016, foto Libor Ekrt
Čistec německý pravý (Stachys germanica), PP Křižník [ZR], 3.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stachys germanica L. - čistec německý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.